கிறிஸ்தவம் பற்றிய கட்டுரைகள் :
கிறிஸ்தவம் பற்றிய கட்டுரைகள் :

.
.பைபிள் இறை வேதமா?.
.
பைபிளில் முரண்பாடுகளும் - குழப்பங்களும்


பைபிளில் ஆபாசம் :
.
பவுலும் கிறிஸ்தவமும்
.
இயேசு பற்றி குர்ஆனும்! பைபிளும்!!
.


.
விவாத அழைப்பு


.
இயேசு கடவுளா?
.
.
இயேசுவின் சிலுவை மற்றும் மரணம் பற்றிய கோட்பாடு
.
இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டாரா?.
.
.
இஸ்லாம் சம்பந்தமான கிறிஸ்தவர்களின் விமர்சனங்களுக்கு பதில்:
.